Aleksander Lamża

Informacje osobiste

Stanowisko: adiunkt Aleksander Lamża
Obszary badawcze:
Miejsce zamieszkania: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Instytut Informatyki
Opis:
tytuł: dr
stanowisko: adiunkt
grupa zatrudnienia: nauczyciele akademiccy
grupa statystyczna: pracownicy naukowo-dydaktyczni
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
pokój: 419
tel. bezpośredni: 032 3689 742
tel. wewnętrzny: 742
e-mail: aleksander.lamza@us.edu.pl
własna strona www: http://prac.us.edu.pl/~alamza/

 

Studia wyższe

Wydział Techniki

rok ukończenia 1998

Doktorat

Temat pracy:

„Adaptacyjna metoda segmentacji obrazów”

Przewód doktorski

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski

Promotor:

prof. UŚ. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

Recenzent:

Prof. UŚ dr hab. inż. Wiesław Kotarski (Uniwersytet Śląski)

Recenzent:

Prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński (Inst. Podstaw Informatyki)

Otwarcie przewodu

2005.02.15

Obrona

2008.01.14

doktor

nauk technicznych - informatyka,

Publikacje

 

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska