Statystyczne modele kształtu do rekonstrukcji struktur kostnych w chirurgii twarzowo-szczękowej i ortopedycznej

Drukuj
Dyscyplina naukowa: Inżynieria biomedyczna  
Status: Zakończony Stopień/Tytuł: magister
Kierownik: Zygmunt Wróbel, Zdzisław Król Student: Paweł Skadłubowicz
Data rozpoczęcia: 2007-03-01 Data zakończenia: 2008-07-14
 
Opis:

Przedmiotem pracy są statystyczne modele kształtu stosowane do rekonstrukcji struktur kostnych w chirurgii kostnej. Modele te umożliwiają planowanie trudnych zabiegów rekonstrukcyjnych, w których nie jest możliwe odtworzenie naturalnej krzywizny kości przy pomocy odbicia zwierciadlanego.

Celem pracy jest zaplanowanie zabiegu rekonstrukcyjnego w oparciu o statystyczny model kości oraz stworzenie aplikacji, która umożliwi komputerowe wspomaganie procesu planowania zabiegów rekonstrukcyjnych. Aplikacja ta (Sevismo PL) jest bardzo istotnym elementem pracy, ponieważ umożliwia wygenerowanie modelu i jego dopasowanie do brakujących struktur.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska