Paweł Popielski

Informacje osobiste

Stanowisko: adiunkt
Obszary badawcze:
Miejsce zamieszkania: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Instytut Informatyki
Opis:
tytuł: dr inż.
grupa zatrudnienia: nauczyciele akademiccy
grupa statystyczna: pracownicy naukowo-dydaktyczni
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
pokój: 424
tel. bezpośredni: 032 3689 738
tel. wewnętrzny: 738
e-mail: pawel.popielski@us.edu.pl

 

 

Studia wyższe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - rok ukończenia 1999

Uniwersytet Śląski w Katowicach - rok ukończenia 2010

 

Doktorat

Temat pracy:

„Znajdywanie odpowiedniości punktów charakterystycznych na obrazach stereowizyjnych”

 

Przewód doktorski

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski

Promotor:

dr hab. inż. Robert Koprowski

dr n.m. Sławomir Wilczyński, Śląski Uniwersytet Medyczny 

Recenzent:

Prof. dr hab. inż. Marek Kurzyński

Recenzent:

Prof. dr hab. inż. Regina Tokarczyk

Otwarcie przewodu

2013.05.14

Obrona

2017.04.27

doktor

nauk technicznych - informatyka,

Publikacje

 

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska