Piotr Duda

Informacje osobiste

Stanowisko: adiunkt
Obszary badawcze:
Miejsce zamieszkania: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Instytut Informatyki
Opis:
tytuł: dr inż.
stanowisko: adiunkt
grupa zatrudnienia: nauczyciele akademiccy
grupa statystyczna: pracownicy naukowo-dydaktyczni
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-205 Sosnowiec
pokój: 422
tel. bezpośredni: 32 3689 733
tel. wewnętrzny: 733
e-mail: piotr.duda@us.edu.pl
   
Studia wyższe

AGH

rok ukończenia 1998

Doktorat

Temat pracy:

„K”

promotor:                                prof. UŚ. dr hab. Jerzy Cybo

recenzent:                               prof. dr hab. inż. (Pol. Wrocławska)

recenzent:                               prof. dr hab. inż. (Pol. Warszawska)

Przewód doktorski                    Wydział Informayki i Nauki o Materiałach

Otwarcie przewodu                   r.

Obrona                                   7

doktor                                     nauk technicznych - inżynieria materiałowa

 

Publikacje

 

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska