Automatyczna detekcja i pomiar punktów pomiarowych systemu do trójwymiarowego pozycjonowania ciała

Hits: 931
Dyscyplina naukowa:
Rok:
2007
Typ publikacji:
In Book
Autorzy:
Chapter:
Automatyza
Strony:
47-105
Publisher:
AGH
Streszczenie:
Fotogrametryczny system pozycjonowania dla celów rehabilitacji leczniczej bazując na obrazach z aparatów cyfrowych pozwala na wyznaczenie przestrzennych współrzędnych wybranych punktów ciała człowieka. Te punkty, to przeniesione na powierzchnię ciała charakterystyczne miejsca kośćca, sygnalizowane lekkimi kulkami styropianowymi. Oprócz nich mierzy się również źrenice oczu pacjenta. Układ odniesienia definiowany jest za pomocą płaskich znaczników papierowych, umieszczonych w jednej płaszczyźnie. Wymienione powyżej punkty mierzone są manualnie, co czyni system mało konkurencyjnym wobec innych działających w tej dziedzinie.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska