Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość

Hits: 1108
Dyscyplina naukowa:
  • Uncategorized
Rok:
2012
Typ publikacji:
Książka
Słowa kluczowe:
Learning Content Menagement System Moodle, nauczanie na odległość, e-learning, teoretyczne i metodyczne aspekty nauczania na odległość, modeli nauczania zdalnego, kurs zdalny, składowe kursu zdalnego, typy kursów zdalnych, przygotowanie nauczycieli
Autorzy:
  • Eugenia Smyrnova-Trybulska
  • Sebastian Stach
  • Sebastian Biały
  • Andrzej Szczurek
Publisher:
Studio Noa
Edytor:
Katarzyna Solecka
Ilość:
560
Address:
www.studio - noa.pl
Edition:
1
ISBN:
978-83-60071-56-4
Streszczenie:
Książka „WYKORZYSTANIE LCMS MOODLE JAKO SYSTEMU WSPOMAGANIA NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ” (567 s.) Redakcja: Eugenia Smyrnova-Trybulska Sebastian Stach, Autorzy: Eugenia Smyrnova-Trybulska, Sebastian Stach, Adrian Burnus, Andrzej Szczurek) jest przeznaczona dla szerokiego grona czytelników o różnym przygotowaniu informatycznym: nauczycieli, wykładowców, przyszłych pedagogów, instruktorów, tutorów, doktorantów, badaczy, naukowców, metodyków i innych. Wszystkich zainteresowanych wdrażaniem innowacji, a w szczególności e-learningu w procesie dydaktycznym, jak również do własnego doskonalenia i w pracy naukowo-badawczej. Warsztat pracy nauczyciela ciągle się zmienia, wymaga aktualizacji i dostosowania do wymogów społeczeństwa opartego o wiedzę. Właśnie e-learning staje się technologią, formą, metodą najbardziej adekwatną i dostosowaną do wyzwań XXI wieku dzięki globalizacji, giętkości, modułowości, systemowości, zmiany roli nauczyciela, zmiany roli ucznia i innym ważnym cechom, co zostało odzwierciedlone w wielu dokumentach europejskich i krajowych, dotyczących edukacji i rozwoju społeczeństwa. Książka może być pomyślnie wykorzystana jako skrypt i pomoc dydaktyczna w prowadzeniu zajęć z informatyki, technologii informacyjnej, metod komputerowego wspomagania nauczania, teoretycznych i praktycznych aspektów nauczania na odległość, i wielu innych przedmiotów informatycznych oraz interdyscyplinarnych, związanych z implementacją narzędzi informatycznych w proces dydaktyczny i metodyką ich efektywnego wykorzystania. Skrypt z powodzeniem może być wykorzystany przez wszystkich zainteresowanych również do samodzielnej nauki zastosowania jednego z najbardziej popularnych systemów wspomagania nauczania-uczenia się na odległość: Moodle. Większość ćwiczeń i przykładów podanych w książce została opracowana na zasadzie Step-by-Step (Krok-po-Kroku), co powinno ułatwić „wzorowanie się” i wykonanie podobnych ćwiczeń przez czytelników, użytkowników systemu. Książka zawiera: cztery części, 21 rozdziałów i bibliografię. Każda część książki ma hierarchiczną, modułową strukturę, a tekst jest wzbogacony w liczne ilustracje (jest ich w książce ponad 800), co podnosi jej przejrzystość i zrozumiałość.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska