Kolumna głośnikowa

Hits: 1053
Dyscyplina naukowa:
  • Uncategorized
Rok:
2010
Typ publikacji:
Patent
Słowa kluczowe:
kolumna głośnikowa
Autorzy:
Patent number:
P- 393041
Filing date:
2010-11-25
Issue date:
2012-06-04
Filing date:
2010-11-25
Issue date:
2012-06-04
Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest kolumna głośnikowa zawierająca górny głośnik (1) zamontowany w górnym tunelu akustycznym (3) zakończonym wylotem promieniowania akustycznego (2) oraz dolny głośnik (5) zamontowany w dolnym tunelu akustycznym (4), charakteryzująca się tym, że górny głośnik (1), korzystnie szerokopasmowy, zamontowany jest na jednym końcu górnego tunelu akustycznego (3), którego drugi koniec stanowiący wylot promieniowania akustycznego (2) skierowany jest w tą samą stronę co górny głośnik (1), przy czym przekroje poprzeczne górnego tunelu akustycznego (3) wraz z wylotem promieniowania akustycznego (2) mają w ich dowolnym miejscu kształt elipsy lub okręgu. Dolny głośnik (5), korzystnie niskotonowy, umieszczony jest na końcu oddzielnego, zawiniętego, dolnego tunelu akustycznego (4).

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska