Kolumna głośnikowa

Hits: 1020
Dyscyplina naukowa:
Rok:
2010
Typ publikacji:
Patent
Słowa kluczowe:
kolumna głośnikowa
Autorzy:
Patent number:
Wp - 17483
Filing date:
2010-11-25
Issue date:
2012-01-31
Filing date:
2010-11-25
Issue date:
2012-01-31
Streszczenie:
Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kolumna głośnikowa, przeznaczona zwłaszcza do przeka- zywania dźwięku w systemie nagłaśniania pomieszczeń zamkniętych. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca sięw jego kształcie, nadająca wzorowi nowy i oryginalny wygląd. Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonej ilustracji, na której fig. 1 przed-stawia fotografię kolumny głośnikowej w widoku z boku, fig. 2 – fotografię kolumny głośnikowej w wi-doku z przodu pod kątem, fig. 3 - rysunek kolumny głośnikowej w widoku z przodu pod kątem

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska