Sposób bezdotykowej, automatycznej kontroli komfortu cieplnego noworodka

Hits: 1103
Dyscyplina naukowa:
Rok:
2011
Typ publikacji:
Patent
Autorzy:
Patent number:
P- 393679
Filing date:
2011-01-19
Issue date:
0000-00-00
Filing date:
2011-01-19
Issue date:
0000-00-00
Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest sposób bezdotykowej, automatycznej kontroli komfortu cieplnego noworodka przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej (1) służącej do obrazowania rozkładu temperatury ciała noworodka i kamery (2) umożliwiającej podgląd noworodka w świetle widzialnym, zamontowanych osobno lub zintegrowanych w jednej obudowie, a także komputera (3) z oprogramowaniem charakteryzujący się tym, że zarówno kamera termowizyjna (1) jak i kamera (2) pracująca w świetle widzialnym obrazują te same, wstępnie i jednorazowo wybrane przez operatora, charakterystyczne obszary ciała noworodka. Obrazy z obydwu kamer przekazywane są za pomocą łącza (8) do komputera (3), który automatycznie - wykorzystując metody analizy i przetwarzania obrazów - znajduje punkty pomiarowe w postaci wybranych obszarów ciała noworodka, następnie poprzez odpowiednie oprogramowanie generuje informację o komforcie cieplnym noworodka.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska