Urzadzenie do monitorowania sposób wykonywania ćwiczeń w warunkach nistabilności przyrządu do ćwiczeń

Hits: 1154
Dyscyplina naukowa:
Rok:
2011
Typ publikacji:
Patent
Autorzy:
Patent number:
P-396394, 218450
Filing date:
2014-12-31
Issue date:
2011-09-21
Filing date:
2014-12-31
Issue date:
2011-09-21
Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest układ do ilościowego i w pełni automatycznego monitorowania sposobu wykonywania ćwiczeń, zwłaszcza sportowych lub rehabilitacyjnych, za pomocą ruchomego przyrządu do ćwiczeń mającego postać wydłużonego naczynia, częściowo wypełnionego cieczą.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska