Urzadzenie do terapii blizn i/lub bliznowców

Hits: 1242
Dyscyplina naukowa:
Rok:
2012
Typ publikacji:
Patent
Autorzy:
Patent number:
P-398216
Filing date:
2012-02-23
Issue date:
0000-00-00
Filing date:
2012-02-23
Issue date:
0000-00-00
Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do terapii blizn i/lub bliznowców, umożliwiające przyklejenie go bezpośrednio na leczony obszar skóry (bliznę lub bliznowiec) i równoczesne zastosowanie jonoforezy oraz terapii ultradźwiękami, charakteryzujące się tym, że zawiera moduł w postaci emitera ultradźwiękowego z naniesionymi na nim elektrodami do jonoforezy, które za pośrednictwem przewodów połączone są ze sterującą pracą całego urządzenia jednostką centralną w postaci modułu sterującego zawierającego źródło zasilania oraz mikroprocesor, natomiast pod modułem znajduje się nasączona lekiem samoprzylepna gąbka, ponadto urządzenie posiada układ kontroli temperatury w postaci czujników temperatury połączonych przewodami z modułem sterującym, a całość urządzenia dzięki samoprzylepnej gąbce oraz zewnętrznej taśmie samoprzylepnej ma postać plastra.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska