Kolumna głośnikowa

Hits: 1151
Dyscyplina naukowa:
Rok:
2012
Typ publikacji:
Patent
Słowa kluczowe:
kolumna głośnikowa
Autorzy:
Patent number:
P- 400083
Filing date:
2012-07-23
Issue date:
2014-02-03
Filing date:
2012-07-23
Issue date:
2014-02-03
Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest kolumna głośnikowa zawierająca obudowę oraz głośniki: niskotonowy i szerokopasmowy, charakteryzująca się tym, że obudowa składa się z zestawu odseparowanych od siebie przegrodami komór górnych (1) oraz zestawu odseparowanych od siebie przegrodami komór dolnych (2), ponadto głośnik szerokopasmowy (7) z wylotem promieniowania akustycznego skierowanym równolegle do podłoża zamontowany jest w górnej komorze przedniej, natomiast głośnik niskotonowy (8) z wylotem promieniowania akustycznego skierowanym pionowo w dół zamontowany jest w dolnych komorach. Każda z komór górnych połączona jest z usytuowaną pod nią komorą dolną za pośrednictwem falowodu wykonanego w postaci pustej rury, z tym, że przedni falowód (4a) jest od dołu zamknięty tworząc z komorą przednią górną odrębną przestrzeń, a pozostałe falowody są obustronnie otwarte, tworząc wraz z kolejnymi komorami akustyczny filtr dolnoprzepustowy. Zestawy komór górnych (1) i dolnych (2) połączone są dodatkowo za pomocą dociskających i doszczelniających całą obudowę prętów (5) i (6), przy czym pręty (5) stanowią jednocześnie połączenie galwaniczne pomiędzy głośnikiem szerokopasmowym (7) a wyprowadzonymi w zestawie komór dolnych (2) zaciskami zasilającymi, natomiast pręty (6) stanowią wzmocnienie i usztywnienie całej konstrukcji.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska