Sposób ustalania gęstości fizycznej badanego obiektu zobrazowanego tomogra-fem komputerowym oraz fantom z przestrzennie mapowanym rozkładem gęstości do realizacji tego sposobu

Hits: 958
Dyscyplina naukowa:
Rok:
2014
Typ publikacji:
Patent
Patent number:
213008
Filing date:
2007-02-23
Issue date:
2012-12-31
Filing date:
2007-02-23
Issue date:
2012-12-31
Streszczenie:
Wynalazek dotyczący sposobu ustalania gęstości fizycznej obiektu zobrazowanego tomografem komputerowym w postaci zdjęć warstwowych osobno przez poszczególne przekroje badanego obiektu, polega na tym, że podczas wykonywania zdjęć warstwowych jednocześnie kolejno dla każdego przekroju, zobrazowuje się zdjęcie wzornika podstawowych kategorii wartości gę- stości i ustala przez porównanie dla każdego badanego obszaru bezwzględną ilościową gęstość fizyczną. Fantom do stosowania tego sposobu ma kształt listwy (1) wykonanej z materiału możliwie nie absorbującego promieniowania rentgenowskiego, wewnątrz której są wykonane przelotowe otwory (2) korzystanie siedem, wypełnionych materiałem w różnym stopniu absorbującym promieniowanie rentgenowskie.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska