Sposób oraz układ do pomiaru rezystancji styku dwóch materiałów

Hits: 800
Dyscyplina naukowa:
Rok:
1985
Typ publikacji:
Patent
Autorzy:
Patent number:
125162
Filing date:
1981-09-04
Issue date:
1984-03-01
Filing date:
1981-09-04
Issue date:
1984-03-01
Streszczenie:
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu i układu, umożliwiających szybki i dokładny pomiar rezystancji styku dwóch materiałów. Sposób pomiaru rezystancji styku dwóch materia- łów polega na tym, że połączone materiały włącza się w obwód regulowanego źródła prądu stałego, następnie mierzy się siłę termoelektryczną pomiędzy stykiem tych materiałów, a wybranym punktem ich powierzchni oraz reguluje się tak wartość prądu, aby siła termoelektryczna równała się zeru. Układ do pomiaru rezystancji styku dwóch materiałów ma dwa niezależne obwody, obwód prądowy (A) składający się z dwóch połączonych materiałów (1, 2) włączonych do regulowanego źródła prądu (3) sterowanego kluczem elektronicznym (4), oraz obwód pomiarowy (B) składający się ze wskaźnika siły termoelektrycznej (5) zaopatrzonego w dwie sondy (6, 7), z których jedna (6) jest włączona do styku dwóch materiałów (1, 2), a druga (7) do wybranego punktu na powierzchni tych materiałów.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska