Układ do oznaczania kontaktu stóp z podłożem

Hits: 2102
Dyscyplina naukowa:
Rok:
2013
Typ publikacji:
Patent
Autorzy:
Patent number:
P.402888
Filing date:
2013-02-25
Issue date:
0000-00-00
Filing date:
2013-02-25
Issue date:
0000-00-00
Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest układ do oznaczania kontaktu stóp z podłożem przeznaczony dla elektromiografów, który znajduje zastosowanie głównie w badaniach ruchów lokomocyjnych, sportowych lub w medycynie. Układ zawiera czujnik lub grupę czujników dla jednej kończyny i czujnik lub grupę czujników dla drugiej kończyny, o zmiennej przewodności, zależnej od fazy kontaktu stopy z podłożem.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska