Foliowy czujnik taktylny

Hits: 2331
Dyscyplina naukowa:
Rok:
2013
Typ publikacji:
Patent
Autorzy:
Patent number:
P.403861
Filing date:
2013-05-13
Issue date:
2006-01-00
Filing date:
2013-05-13
Issue date:
2006-01-00
Streszczenie:
Przedmiotem wynalazku jest foliowy czujnik taktylny, przeznaczony do oznaczania kontaktu kończyny, zwłaszcza stopy z podłożem lub innymi przedmiotami, charakteryzujący się tym, że zawiera jednoelementową warstwę bazową (1) wykonaną z nieprzewodzącej folii, podzieloną krawędziami zgięcia (4) i (5) na trzy części, z których jedna stanowi element pasywny (6), na środkowej naniesiona jest zwora (3), a na kolejnej naniesione są elektrody (2) połączone z zaciskami elektrycznymi (7), przy czym warstwa bazowa (1) tworzy element sprężysty na krawędzi zgięcia (5) znajdującej się pomiędzy zworą (3) i elementem pasywnym (6) oraz na krawędzi zgięcia (4) znajdującej się pomiędzy elektrodami (2) i zworą (3) umożliwiając ich styk elektryczny pod wpływem kontaktu kończyny z podłożem lub innym przedmiotem. Czujnik dołączany jest w szczególności do elektromiografów lub urządzeń do oznaczania czasu kontaktu kończyny z podłożem i znajduje zastosowanie głównie w badaniach ruchów lokomocyjnych, sportowych lub w medycynie, w systemach, gdzie standardowo stosowano dotychczas wielowarstwowe czujniki siły nacisku (FSR).

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska