Wpływ napromieniowania wiązką elektronów na charakterystyki tribologiczne PTFE

Hits: 1602
Dyscyplina naukowa:
  • Uncategorized
Rok:
2012
Typ publikacji:
Artykuł
Słowa kluczowe:
tarcie, zużycie, warstwa tlenkowa, polimery, napromieniowanie elektronami
Autorzy:
Czasopismo:
POM i PA w skojarzeniu z anodową powłoką twardą. Tribologi
Ilość:
43
Numer:
3
Strony:
53-60
Punkty MNiSW:
6
Streszczenie:
W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych, stereometrycznych oraz morfologii powierzchni policzterofluoroetylenu (PTFE, Teflon), polioksymetylenu (POM, Delrin) i poliamidu (PA, Nylon) poddanych modyfikacji za pomocą wiązki wysokoenergetycznych elektronów we współpracy z powłoką tlenku aluminium (APT). Celem badań było określenie przydatności wybranych modyfikowanych tworzyw sztucznych do współpracy z wyż. wym. powłokami w niesmarowanych węzłach tarcia. Artykuł stanowi kontynuację zagadnienia dotyczącego współpracy APT z wybranymi tworzywami sztucznymi, stopami żelaza oraz materiałami ceramicznymi. Wyniki badań wykazały, że wybrane materiały zachowują się w różny sposób podczas współpracy tribologicznej z powłoką tlenkową. Zastosowanie zaproponowanej modyfikacji przede wszystkim pogorszyło właściwości tribologiczne wspomnianych tworzyw - głównie intensywność zużywania.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska