Właściwości anodowej powłoki twardej modyfikowanej polimerem w zastosowaniach do węzłów o ruchu posuwisto-zwrotnym

Hits: 1467
Dyscyplina naukowa:
  • Uncategorized
Rok:
2012
Typ publikacji:
Artykuł
Słowa kluczowe:
anodowa powłoka twarda, powłoki samosmarowne, wła ś ciwo ś ci tribologiczne
Autorzy:
Czasopismo:
Tribologia
Ilość:
43
Numer:
3
Strony:
185-192
Punkty MNiSW:
9
Streszczenie:
W artykule przedstawiono charakterystyki tribologiczne kojarzenia trzpień –płaszczyzna w ruchu posuwisto-zwrotnym (Tester T-17 produkcji ITeE – PIB w Radomiu) w warunkach tarcia technicznie suchego. Poddano analizie przeciw- próbki wykonane z czystego APT i APT modyfikowanego polimerem. W artyku- le przedstawiono również badania stereometryczne i obserwacje mikroskopowe. Przeprowadzone badania i analiza wyników potwierdziły przydatność tak uszczelnionej warstwy do zastosowań na elementy ślizgowe w skojarzeniach o ruchu rewersyjnym. W pracy zamieszczono model 3D analizowanej warstwy.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska