Analiza obrazów tomograficznych oka

Odsłon: 3398
Obszar badawczy:
Inżynieria biomedyczna
Status:
W trakcie realizacji
Kierownik projektu:
Współtwórcy projektu:
Data rozpoczęcia:
2009-11-02
Data zakończenia:
2010-12-29

Opis:

Tomografia optyczna jest nowoczesną, nieinwazyjną techniką obrazowania przekroju tkanki w tym przypadku siatkówki oka, w której wykorzystuje się światło rozproszone na poszczególnych warstwach badanej tkanki. Tomografia spektralna w porównaniu ze dotychczasowymi rozwiązaniami (np. tomografią czasową) posiada znacznie wyższą rozdzielczość. Eliminacja ruchomego zwierciadła, niezbędnego do skanowania w głąb badanego obiektu pozwala również na zmniejszenie czasu badania (skanowania obiektu) o ok. sto razy. Krótki czas wykonania skanu oraz jego sekwencyjność i zachowanie stałego przesunięcia pozwala na uzyskiwanie obrazów trójwymiarowych.
Celem projektu jest stworzenie oprogramowania które powinno umożliwiać w sposób w pełni automatyczny analizę poszczególnych frakcji widocznych na obrazach dwuwymiarowych a tym samym jego rekonstrukcję 3D. Kluczowym zatem staje się w tym przypadku algorytm wykorzystujący znane jak też nowe (opracowane w ramach niniejszego projektu) techniki przetwarzania obrazów umożliwiające w pełni automatyczne wydzielenie obszarów charakterystycznych na obrazach tomograficznych oka.
Wymiernym efektem projektu będzie nie tylko stworzenie wspomnianego algorytmu ale tez opracowanie monografii “Automatyczne metody analizy tomograficznych obrazów oka”.

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska