Robert Koprowski

Informacje osobiste

Stanowisko: adiunkt
Obszary badawcze:
Miejsce zamieszkania: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Instytut Informatyki
Opis:
tytuł: dr inż.
stanowisko: adiunkt
grupa zatrudnienia: nauczyciele akademiccy
grupa statystyczna: pracownicy naukowo-dydaktyczni
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
pokój: 418
tel. bezpośredni: 032 3689 741
tel. wewnętrzny: 741
e-mail: robert.koprowski@us.edu.pl

 

Studia wyższe

Akademii Górniczo Hutnicza w Krakowie

rok ukończenia 1998

Doktorat

Temat pracy:

Wykorzystanie metod przetwarzania obrazów termograficznych
w diagnostyce bocznych skrzywień kręgosłupa

promotor:

prof. UŚ. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel

recenzent:

prof. dr hab. inż. Ewa Piętka

recenzent:

prof. PŁ dr hab. inż. Bogusław Więcek

Przewód doktorski

Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki Pol. Śląskiej

Otwarcie przewodu

9.01.2001 r.

Obrona

30.06.2003r

Doctor

nauk technicznych - informatyka,

Publikacje

Projekty

 

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska