Publikacje

Szukaj:

Rok: 2012

 • Duda P, Bara M, Kaptacz S. Wpływ napromieniowania wiązką elektronów na charakterystyki tribologiczne PTFE. POM i PA w skojarzeniu z anodową powłoką twardą. Tribologi 2012;43(3):53-60. Czytaj więcej
 • Duda P, Bara M. Analiza odporności zużyciowej powłoki tlenkowej współpracującej z kulkami ceramicznymi. Materiały Ceramiczne/ Ceramic Materials 2012;64(1):65-70. Czytaj więcej
 • Stach S, Fuklin B, Staniek D. Zastosowanie systemów CMS w tworzeniu przestrzeni informacyjno-edukacyjnej w internecie. Katowicest: Studio Noa; 2012. Czytaj więcej
 • Smyrnova-Trybulska E, Stach S, Burnus A, Szczurek A. Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania nauczania na odległość. 1 JRESEARCH_APA_EDITOR_LOWER. www.studio - noa.pl: Studio Noa; 2012 ( Vol. 560). Czytaj więcej
 • Clemens F, Koll B, Graule T, Watras T, , Mattmann C et al. In: Carfagna P. V, editor. Development of Piezoresistive Fiber Sensors, Based on Carbon Black Filled Thermoplastic Elastomer Compounds, for Textile Application. 7-13. Czytaj więcej
 • Wróbel Z, Koprowski R. Praktyka przetwarzania obrazów z zadaniami w programie Matlab. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza „Exit”; 2012 ( Vol. 278). Czytaj więcej
 • Wilczyński S, Pilawa B, Koprowski R, Wróbel Z, Wróbel Z, Swakoń J et al. EPR studies of free radical decay and survival in gamma irradiated aminoglycoside antibiotics: sisomicin, tobramycin and paromomycin.. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2012;Volume 45(Issue 3):251–262. Czytaj więcej
 • Lamża A, Wróbel Z. A metropolitan assistive system for disabled and the elderly. Lecture Notes in Computer Science (Lecture Notes in Bioinformatics 7339 – In-formation Technologies in Biomedicine) 2012;7339:560-567. Czytaj więcej
 • Gajos M, Sierka E. GIS Technology in Environmental Protection: Research Directions Based on Literature Review. Polish Journal of Environmental Studies 2012 2012;21(2):241-248. Czytaj więcej
 • Służałek G, Duda P, Służałek P. Wizualizacja pomiarów tribologicznych i SGP w programie Solidedge. Mechanik nr 2/2012 2012;85(2):7. Czytaj więcej
 • Kokot G, , John A, Gzik-Zroska B. Advanced mechanical testing methods in determining bone material properties. Mechanika: Proceedings of 17th International Conference, Kaunas 2012;18:139-143. Czytaj więcej
 • Janik P, Janik M, Wróbel Z. Układ do monitorowania częstotliwości oddechu oraz sposób monitorowania częstotliwości oddechu. P.400228 (Patent) 2012. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. Kolumna głośnikowa. P- 400083 (Patent) 2012. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z, Wilczyński S. System wspomagający wykonywanie małoinwazyjnych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. P - 398896 (Patent) 2012. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wilczyński S, Wróbel Z. Urzadzenie do terapii blizn i/lub bliznowców. P-398216 (Patent) 2012. Czytaj więcej

Rok: 2011

 • Koprowski R, Wróbel Z. Selected methods of image analysis in optical coherence tomography. rozdział w monografii "Matlab Book 1" 2011. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. MATLAB - A. In: Ionescu P. C, editor. Selected Methods of Image Analysis in Optical Coherence Tomography. InTech. 501-522. Czytaj więcej
 • Stach S. Comparative Studies of Fracture Surfaces of a Biomaterial with the Use of a Profilographometer and Confocal Microscope. Key Engineering Materials 2011;465:271-275. Czytaj więcej
 • Stach S. The Simulation and Modelling of the Crack Path of Biomaterial. Key Engineering Materials 2011;465:141-144. Czytaj więcej
 • Stach S. Comparative Studies of Fracture Surfaces of a Biomaterial with the Use of a Profilographometer and Confocal Microscope. Key Engineering Materials 2011;465:271-275. Czytaj więcej
 • Stach S. The Simulation and Modelling of the Crack Path of Biomaterials, Abstract Booklet. Materials Structure & Micromechanics of Fracture VI 2011:144. Czytaj więcej
 • Stach S. Fractal Methods of Analysis of Biomaterial Surfaces. Key Engineering Materials 2011;465:276-281. Czytaj więcej
 • Stach S. Methods of Analysis of Biomaterial Surfaces. Key Engineering Materials 2011;465:276-281. Czytaj więcej
 • Skadłubowicz P, Król Z, Wróbel Z, Hefti F, Krieg A. Zastosowanie statystycznych modeli kształtu w rekonstrukcji struktur kostnych miednicy. Rozdział w monografii „Systemy Wspomagania Decyzji” 2011:285-290. Czytaj więcej
 • Skadłubowicz P, Król Z, Wróbel Z, Hefti F, Krieg A. H. Biometrical approach in the pelvis surgical reconstructive treatment. Interrnational Journal of Biometrics 2011;3(1):76-84. Czytaj więcej
Wyników 101 - 125 z 632

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska