Sebastian Stach

Informacje osobiste

Stanowisko: adiunkt Sebastian Stach
Obszary badawcze:
Miejsce zamieszkania: Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Instytut Informatyki
Opis:
tytuł: dr
stanowisko: adiunkt
grupa zatrudnienia: nauczyciele akademiccy
grupa statystyczna: pracownicy naukowo-dydaktyczni
miejsce pracy: Uniwersytet Śląski
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

Instytut Informatyki
Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
adres służbowy: ul. Będzińska 39
41-205 Sosnowiec
pokój: 421
tel. bezpośredni: 32 3689 745
tel. wewnętrzny: 745
e-mail: sebastian.stach@us.edu.pl
własna strona www: http://stach.us.edu.pl

 

Studia wyższe

Wydział Techniki

rok ukończenia 1999

Doktorat

Temat pracy:

Zastosowanie stereometrii powierzchni i analizy multifraktalnej w opisie morfologii przełomu materiałów

Przewód doktorski

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Uniwersytet Śląski

Promotor:

prof. UŚ dr hab. Jerzy Cybo

Recenzent:

Prof. UŚ dr hab. Lucjan Pająk

Recenzent:

Prof. dr hab. inż. Jan Cwajna

Otwarcie przewodu

2003.03.10

Obrona

2005.10.20

doktor

nauk technicznych – inzynieria materiałowa,

Publikacje

 

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska