Publikacje

Rok: 2006

 • Dyszkiewicz A, Chachulski D, Wróbel Z. Elektroniczny czujnik cytozy oraz regulator przepływu moczu. Materiały konferencji „Systemy Wspomagania Decyzji” 2006:224-233. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Zajdel J, Wróbel Z. System całodobowej rejestracji wybranych funkcji organizmu człowieka. Materiały konferencji „Systemy Wspomagania Decyzji” 2006:213-223. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Opara J. Znaczenie posturometrii i stabilografii w rehabilitacji i zapobieganiu upadkom u osób po udarze mózgu. Zeszyty metodyczno-naukowe: „Nowoczesna rehabilitacja po udarze mózgu” 2006:127-140. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A. Metody posturometryczne w badaniu wad postawy u dzieci. Rehabilitacja Praktyczna 2006:12-14. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A. Przegląd środków farmakologicznych stosowanych do jonoforezy cz. 2. Rehabilitacja Praktyczna 2006:37-40. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A. Przegląd środków farmakologicznych stosowanych do jonoforezy cz. 1. Rehabilitacja Praktyczna 2006:40-42. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Burczyk J. Pozaustrojowa modyfikacja struktury błękitu metylenowego oraz chlorowodorku levamisolu w sterowanym polu elektrycznym i ultradźwiękowym głowicy do elektrofonoforezy. Pomiary Automatyka Kontrola 2006:103-110. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Opara J, Gaździk T. S. Monitorowanie leczenia zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego z zastosowaniem niesterydowego leku przeciwzapalnego i żelu na bazie naturalnego komponentu olejkowo-eterycznego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2006:.210-218. Czytaj więcej
 • , Wróbel Z, Dyszkiewicza A. The analysis of densitometry image of bone tissue based on computer simulation of X-ray radiation propagation through plate model. Computers in Biology and Medicine 2006;37:245-250. Czytaj więcej
 • Biały S, Wróbel Z. Adaptacyjne pobudzanie obiektu w tomografii impedancyjnej. Materiały konferencji „Systemy Wspomagania Decyzji” 2006:267-285. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Tokarczyk R, Wróbel Z. Methods of image analysis used for 3-d positioning of human body. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2006;16:305-317. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. Properties of selected neural network types used for the detection of the position of patient’s ey. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2006;16:319-329. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Tokarczyk R, Wróbel Z. Zastosowanie metod analizy obrazów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2006;16:305-317. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z, Kucypera K. Modelowanie 3D wzrostu i podziału komórek merystemu pędu korzenia. Materiały konferencyjne V Sympozjum Naukowe “Techniki przetwarzania obrazu” TPO-2006 2006:16-18. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Tendera M. Vibration syndrome diagnosis using cooling test verified by computerised photopletysmography. Physiological Measurement, 2006;27(4):353-369. Czytaj więcej
 • Jędrusik-Pawłowska M, Drugacz J, Lamża A, Wróbel Z. The assessment of the correctness of the management of mandibular fractures on the basis of computer analysis of panoramic radiographs. Czasopismo Stomatologiczne 2006;LIX(8):578-586. Czytaj więcej
 • Stach S, Cybo J. Multifractal detection of overlaps based on a stereometric analysis of a fracture surface: Assumptions. Materials Characterization 2006;56(4-5):449–453. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. The automatic measurement of a staining reaction level. Machine Graphic {&} Vision 2006;15(2):227-238. Czytaj więcej

Rok: 2005

 • Koprowski R, Wróbel Z. Automatic segmentation of biological cell structures based on conditional opening and closing. Machine Graphic {&} Vision 2005;14(3):285-307. Czytaj więcej
 • Stach S, Cybo J. Theoretical basis of multifractal detection of overlaps location based on a stereometric image of fracture surface. 9th European Congress for Stereology and Image Analysis 2005:365-374. Czytaj więcej
 • Stach S. Zastosowanie stereometrii powierzchni i analizy multifraktalnej w opisie morfologii przełomu materiałów. Wiadomości stereologiczne 2005:20-34. Czytaj więcej
 • Stach S, Cybo J, Cwajna J, Roskosz S. Multifractal description of fracture morphology: Quasi 3D analysis of fracture surfaces. Materials Science - Poland, 2005 2005:573-581. Czytaj więcej
 • Stach S, Cybo J, Cwajna J, Roskosz S. Multifractal description of fracture morphology: Full 3D analysis of fracture surfaces. Materials Science - PolandS 2005;(23/2):583-590. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Zielosko B. Intelligent Medical Systems on Internet Technologies Platform. Advances in Soft Computing 2005:589-594. Czytaj więcej
 • Sapota G, Wróbel Z. Kompresja falkowa w transmisji wyników pomiarów wybranych cech chodu człowieka. Materiały Konferencji “Systemy wspomagania decyzji” 2005:210-217. Czytaj więcej
Wyników 226 - 250 z 528

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska