Publikacje

Rok: 2014

 • . Sposób ustalania gęstości fizycznej badanego obiektu zobrazowanego tomogra-fem komputerowym oraz fantom z przestrzennie mapowanym rozkładem gęstości do realizacji tego sposobu. 213008 (Patent) 2014. Czytaj więcej
 • . Sposób ustalania parametrów fizycznych badanego obiektu zobrazowanego to-mografem komputerowym oraz fantom do realizacji tego sposobu 2014. Czytaj więcej
 • . Sposób pomiaru i korekcji dystorsji obrazu w tomografie komputerowym oraz fan-tom do realizacji tego sposobu 2014. Czytaj więcej

Rok: 2013

 • Janik P, Sapota G, Janik M, Czarnowski A. Układ cyfrowy do oznaczania kontaktu stóp z podłożem. P.406657 (Patent) 2013. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Łozowski B, Woźnica A, Migula P, Karczewski J, Piasecki M et al. System oraz sposób szacowania liczebności ryb, w zbiornikach wodnych. P.404131 (Patent) 2013. Czytaj więcej
 • Janik P, Sapota G, Janik M. Foliowy czujnik taktylny. P.403861 (Patent) 2013. Czytaj więcej
 • Janik P, Sapota G, Sapota G, Janik M. Układ do monitorowania czasu lotu w ruchach sportowych. P.402889 (Patent) 2013. Czytaj więcej
 • Janik P, Sapota G, Bacik B, Janik M. Układ do oznaczania kontaktu stóp z podłożem. P.402888 (Patent) 2013. Czytaj więcej

Rok: 2012

Rok: 2011

 • Janik P. Układ do kompensacji parametrów rezonansowych pasywnych przetworników elektromagnetycznych dla muzycznych instrumentów strunowych oraz sposób kompensacji parametrów rezonansowych pasywnych przetworników elektro-magnetycznych dla muzycznych instrumentów. P-395760 (Patent) 2011. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z, Olex-Zarychta D. Urzadzenie do monitorowania sposób wykonywania ćwiczeń w warunkach nistabilności przyrządu do ćwiczeń. P-396394, 218450 (Patent) 2011. Czytaj więcej
 • Koprowski R. Kolumna głośnikowa. Wp - 17981 (Patent) 2011. Czytaj więcej
 • Koprowski R. Kolumna głośnikowa. P- 394211 (Patent) 2011. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z, Wojaczyńska-Stanek K. Sposób bezdotykowej, automatycznej kontroli komfortu cieplnego noworodka. P- 393679 (Patent) 2011. Czytaj więcej

Rok: 2010

Rok: 2007

 • , Wróbel Z. Sposób ustalania gęstości fizycznej badanego obiektu zobrazowania tomografem komputerowym oraz fantom do realizacji tego sposobu. 213008 (Patent) 2007. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Wróbel Z. Sposób interaktywnego, tomograficznego i przestrzennego obrazowania zmian impedancji elektrycznej i magnetycznej struktury organizmu i urządzenie do stosowania tego sposobu. 194256 (Patent) 2007. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Wróbel Z. Sposób bezinwazyjnego wprowadzania leku przez bariery biologiczne, zwłaszcza skórę oraz urządzenie do bezinwazyjnego wprowadzania leku przez bariery biologiczne, zwłaszcza skórę. 194255 (Patent) 2007. Czytaj więcej

Rok: 2006

 • Dyszkiewicz A, Wróbel Z. Zastosowania levamisolu do leczenia stanów zapalnych narządów ruch, paradontozy i narządów wewnętrznych przez aplikację przeskórną. 210264 (Patent) 2006. Czytaj więcej
 • Wróbel Z, Dyszkiewicz A. Sposób stymulacji wzrostu i diagnostyki drobnoustrojów w materiałach oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. 209937 (Patent) 2006. Czytaj więcej
Wyników 1 - 25 z 47

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska