Publikacje

Rok: 2002

 • Dyszkiewicz A, Wróbel Z, Lamża A. Algorytmy densytometryczne w analizie zdjęć radiologicznych układu kostnego, Annales Academiae Medicae Silesiensis. Monografia tematyczna IV Śląskie Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej 2002:37-48. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Kucharz E. J. Analiza porównawcza gęstości kostnej przedramienia oraz szyjki kości udowej w niedokrwiennej i pozapalnej postaci choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego. Monografia tematyczna IV Śląskie Sympozjum Chorób Tkanki Kostnej 2002:24-36. Czytaj więcej
 • Janik P, Górny M, Zioło J, Drozd-Rzoska A, Rzoska S. J, Malik P. On critical consolute behavior of linear and nonlinear dielectric permittivity on approaching a critical consolute point. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation 2002;9:112-117. Czytaj więcej
 • Burczyk J, Dyszkiewicz A. System wodolecznictwa Jana Żniniewicza w aspekcie diagnostyczno-terapeutycznym,. Materiały konferencyjne „Informatyka i Biotechnologia w Medycynie” 2002:58-65. Czytaj więcej
 • , Wróbel Z, Dyszkiewicz A. System analizy mikroarchitektoniki kostnej. Materiały konferencyjne „Informatyka i Biotechnologia w Medycynie” 2002:77-80. Czytaj więcej
 • , Wróbel Z, Dyszkiewicz A. Application of modal analysis in diagnosis of mechanical properties of bone tissue, Acta of Bioengineering and biomechanics.. 13th Conference of European society of Biomechanics 2002:408-410. Czytaj więcej
 • Biały S, Wróbel Z. Perspektywy zastosowania tomografii impedancyjnej. Materiały konferencyjne „Informatyka i Biotechnologia w Medycynie” 2002:85-88. Czytaj więcej
 • Biały S, Wróbel Z. Simulating electrical potential distribution by using “spice” for electrical impedance tomography. Journal of medical Informatics & Technologies 2002;4:MT-131-136. Czytaj więcej
 • Biały S, Wróbel Z. Symulacja rozkładu potencjału z wykorzystaniem programu „SPICE” na potrzeby tomografii impedancyjnej. Materiały konferencyjne – IV Sympozjum „Modelowanie i pomiary w medycynie” 2002:221-226. Czytaj więcej
 • Biały S, Wróbel Z. Wprowadzenie do tomografii impedancyjnej. Materiały K-N „Systemy wspomagania decyzji” 2002:191-195. Czytaj więcej
 • Leśnik M, Holisz A, Dyszkiewicz A. Szpitalny system wspomagający terapię radiojodem. Materiały konferencyjne „Informatyka i Biotechnologia w Medycynie” 2002:120-122. Czytaj więcej
 • Kawulok J, Wróbel Z. Szpitalne systemy informatyczne – teoria a praktyka. Materiały konferencyjne „Informatyka i Biotechnologia w Medycynie” 2002:7-12. Czytaj więcej

Rok: 2001

 • Janik P, Tomawski L, Zioło J. Apparatus for low-frequency study of high-loss dielectrics. Review of Scientific Instruments 2001;72(7):3019-3024. Czytaj więcej
 • Wróbel Z, Dyszkiewicz A, . Techniki modalne w analizie obiektów biomedycznych. Materiały 3-cich Warsztatów Naukowych „Biomechanika układu kostnego” 2001:36. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z, Skolimowski T, Anwajler J, Dragan S, Konik H. Wykorzystanie termografii do doboru ćwiczeń w bocznych idiopatycznych skrzywieniach kręgosłupa. Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii 2001;9(3/2001):123-127. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Bochniak A. Termowizja (cz. 6) – Przykłady zastosowań. Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno – techniczny) 12/2001 2001:67-68. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Bochniak A. Termowizja (cz. 5) – Przykłady zastosowań. Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno – techniczny) 11/2001 2001:59-61. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. Przegląd metod przetwarzania obrazów w zastosowaniu do diagnostyki bocznych skrzywień kręgosłupa metodą termowizyjną. XII Krajowa Konferencja Naukowa „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna” 2001;II:655-662. Czytaj więcej
 • Janik P, Paluch M, Zioło J, Sułkowski W, Nikiel L. Low-frequency dielectric relaxation in rubber. Physical Review E 2001;64. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Bochniak A. Termowizja (cz. 4) – Przetwarzanie obrazów. Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno – techniczny) 2001:55-58. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Bochniak A. Termowizja (cz. 3) – Przetwarzanie obrazów. Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno – techniczny) 2001:81-85. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Konik H, Wróbel Z. Computer analysis of thermograms in vertebral column pathology among the children. VI International Conference SYMBIOSIS’2001 2001:173-176. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Bochniak A. Termowizja (cz. 2) – Przegląd kamer termowizyjnych. Rynek Instalacyjny 7 2001;(8/2001):63-67. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Bochniak A. Termowizja (cz. 1) – Podstawy fizyczne bezdotykowego pomiaru temperatury. Rynek Instalacyjny (miesięcznik informacyjno – techniczny) 6/2001 2001:45-46. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. Determining the standard of temperature distribution in patients with a spinal curvature. Materiały II Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Komputerowe Systemy Rozpoznawania” 2001:73-78. Czytaj więcej
Wyników 501 - 525 z 632

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska