Publikacje

Rok: 2006

 • Koprowski R, Wróbel Z. Properties of selected neural network types used for the detection of the position of patient’s ey. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2006;16:319-329. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Tokarczyk R, Wróbel Z. Zastosowanie metod analizy obrazów w trójwymiarowym pozycjonowaniu ciała pacjenta. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 2006;16:305-317. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z, Kucypera K. Modelowanie 3D wzrostu i podziału komórek merystemu pędu korzenia. Materiały konferencyjne V Sympozjum Naukowe “Techniki przetwarzania obrazu” TPO-2006 2006:16-18. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Tendera M. Vibration syndrome diagnosis using cooling test verified by computerised photopletysmography. Physiological Measurement, 2006;27(4):353-369. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Wróbel Z. Zastosowania levamisolu do leczenia stanów zapalnych narządów ruch, paradontozy i narządów wewnętrznych przez aplikację przeskórną. 210264 (Patent) 2006. Czytaj więcej
 • Jędrusik-Pawłowska M, Drugacz J, Lamża A, Wróbel Z. The assessment of the correctness of the management of mandibular fractures on the basis of computer analysis of panoramic radiographs. Czasopismo Stomatologiczne 2006;LIX(8):578-586. Czytaj więcej
 • Wróbel Z, Dyszkiewicz A. Sposób stymulacji wzrostu i diagnostyki drobnoustrojów w materiałach oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. 209937 (Patent) 2006. Czytaj więcej
 • Stach S, Cybo J. Multifractal detection of overlaps based on a stereometric analysis of a fracture surface: Assumptions. Materials Characterization 2006;56(4-5):449–453. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. The automatic measurement of a staining reaction level. Machine Graphic {&} Vision 2006;15(2):227-238. Czytaj więcej

Rok: 2005

 • Koprowski R, Wróbel Z. Automatic segmentation of biological cell structures based on conditional opening and closing. Machine Graphic {&} Vision 2005;14(3):285-307. Czytaj więcej
 • Stach S, Cybo J. Theoretical basis of multifractal detection of overlaps location based on a stereometric image of fracture surface. 9th European Congress for Stereology and Image Analysis 2005:365-374. Czytaj więcej
 • Stach S. Zastosowanie stereometrii powierzchni i analizy multifraktalnej w opisie morfologii przełomu materiałów. Wiadomości stereologiczne 2005:20-34. Czytaj więcej
 • Stach S, Cybo J, Cwajna J, Roskosz S. Multifractal description of fracture morphology: Quasi 3D analysis of fracture surfaces. Materials Science - Poland, 2005 2005:573-581. Czytaj więcej
 • Stach S, Cybo J, Cwajna J, Roskosz S. Multifractal description of fracture morphology: Full 3D analysis of fracture surfaces. Materials Science - PolandS 2005;(23/2):583-590. Czytaj więcej
 • Dyszkiewicz A, Zielosko B. Intelligent Medical Systems on Internet Technologies Platform. Advances in Soft Computing 2005:589-594. Czytaj więcej
 • Sapota G, Wróbel Z. Kompresja falkowa w transmisji wyników pomiarów wybranych cech chodu człowieka. Materiały Konferencji “Systemy wspomagania decyzji” 2005:210-217. Czytaj więcej
 • Połeć P, Wolny G, Dyszkiewicz A. Rozproszony system zarządzania procesami rehabilitacji procesów paraplegii z zastosowaniem synchronicznej elektro-magneto-stymulacji. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2005:131-136. Czytaj więcej
 • Opara J, Błaszczyk J, Dyszkiewicz A. Zapobieganie upadkom w chorobie parkinsona. Rehabilitacja Medyczna 2005;9(1):31-34. Czytaj więcej
 • Opara J, Dyszkiewicz A. Bariery utrudniające rehabilitację osób po urazie rdzenia kręgowego (URK). Materiały III Sympozjum „Architektura i Technika a Zdrowie” 2005:197-205. Czytaj więcej
 • Lamża A, Wróbel Z. Bezparametrowa metoda segmentacji obrazów oparta na agentach. Materiały konferencyjne „Modelowanie i Pomiary w Medycynie” 2005:127-136. Czytaj więcej
 • Lamża A, Wróbel Z. Dynamika procesu klasteryzacji w metodzie adaptacyjnej segmentacji obrazów. K-N „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna” 2005:306-311. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wróbel Z. Automatic segmentation of biological cell structures based on conditional opening or closing. Machine Graphics & Vision 2005;14(3):285-307. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Wojaczyńska-Stanek K, Wróbel Z. Segmentacja obrazów termograficznych podstawą oceny bólu głowy. Materiały Konferencji “Systemy wspomagania decyzji” 2005:198-209. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Izdebska-Straszak G, Wróbel Z, Adamek B, Wiczkowski A. The photometric analysis of selected cell structures. Pattern Recognition and Image Analysis 2005;15(4):629-632. Czytaj więcej
 • Koprowski R, Izdebska-Straszak G, Wróbel Z, Adamek B. The cell structures segmentation with using of decision trees. Pattern Recognition and Image Analysis 2005;15(3):635-628. Czytaj więcej
Wyników 301 - 325 z 632

Copyright © 1997-2012 - Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych.
Uniwersytet Śląski, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, Instytut Informatyki, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec, Polska